Azureus je bitorrent klient využívající pro svůj chod Javu.
Z toho plyne jeho náročnost na HW prostředky, ty se zvyšují s počtem najednou spuštěných torrentů.
Pokud nás HW nároky netrápí, jedná se o jeden z nejkvalitnějších klientů.

Azureus je Svobodný software, můžete jej získat zdarma. Ke stažení je z domovské stránky:
http://azureus.sourceforge.net/

Vytvoření torrentu a jeho upload na topičovo.NET lze provést pomocí tohoto návodu:
http://topicovo.net/navod-distribuce-new.htm

Velkou předností tohoto klienta je množství pluginů, které značně rozšiřují jeho možnosti. Za bližší seznámení určitě stojí plugin Swing Web Interface jenž umožňuje ovládání a dozor nad klientem ze vzdáleného počítače.


Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki