BitLord je považován za zakázaný.BitLord 1.0 je postaven na zcizeném zdrojovém kódu klienta BitComet 0.56.

Liší se pouze v nepodstatných detailech; jiný název, upravené okno About, jiné ikony a jiné odkazy v sekci Favorites.

BitLord 1.1 navíc přidává interní web browser, známý z BitComet ve verzích 0.57 a vyšších. BitLord 1.1 je nejen nevhodný ale přímo zakázaný.

V obou případech však není tento klient na BRTrackeru vítán a jeho uživatel může být bez odvolání zabanován.

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki