Bittorrent

Bittorrent je systém pro distribuci velkých objemů dat. Pro úspěšný provoz je potřeba serverová aplikace tzv. tracker. Tracker v zásadě udržuje přehled o tom kdo jaká data má k dispozici a která data komu chybí. Potom je také potřeba klient. Ten oznamuje trackeru jaká data má a jaká mu chybí. Klient obdrží informaci kdo potřebná datam má a s tím počítačem se spojí. To v konečném důsledku znamená že ti co mají staženo i jen několik procent, mohou uploadovat. Z toho vyplývá že:
  1. přenášená data se na tracker nikdy nedostanou
  2. čim více lidí se zapojí tím větší je rychlost přenosu dat

Více, podrobněji a jistě fundovaněji zde.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki