Bittorrent klienti jsou programy umožňující Seed/Leech dat poskytované Bittorrent sítí.

Mezi nejznámější a nejpoužívanější Bittorrent klienty patří (řazeno dle vhodnosti):

Azureus,
uTorrent (doporučený)
BitSpirit (zakázaný),
BitComet 0.62 , (tolerovaný)
BitLord (zakázaný),
rTorrent, (klient do linuxove konzole)

seznam odkazů a domovských stránek klientů

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki