The following 41 page(s) belong to CategoryTechnical

Aktiv [Aktiv] Azureus [Azureus] BitComet [Bit Comet] BitLord [Bit Lord]
Bitrate [Audio kvalita neboli Bitrate] BitSpirit [Bit Spirit] BittorrentKlienti [Bittorrent Klienti] BittorrentKlientiKatalog [BittorrentKlientiKatalog]
CategoryTechnical [Category Technical] ChybaUploadu [Chyba Uploadu] DemoUser [Demo Uživatelé] DHT [D H T]
Download [Download] ForwardPortu [Forward Portu] ImageGrabberII [ImageGrabberII] IP [I P]
IRC [IRC] Leech [Leech] ManualniAktualizacePeeru [Manualni Aktualizace Peeru] NAT [NAT]
OpozdenaAktualizaceRatia [Opozdena Aktualizace Ratia] Packet [Packet] Pasiv [Pasiv] Passkey [Passkey]
Peer [Peer] PopisHudby [Vytvoření popisu hudebních torrentů s google - NÁVOD,NE VZOR] Port [Port] PrikazyIRC [PrikazyIRC]
Provider [Provider] Ratio [Ratio] RatioLimity [Ratio Limity] Router [Router]
rTorrent [r Torrent] Seed [Seed] Skupiny [Skupiny] SuperSeed [Technicky:]
Torrent [Torrent] Tracker [Tracker] Upload [Upload] UploadForm [Formulář pro upload nového torrentu]
UploadTorrentu [Upload Torrentu]CategoryTechnical - CategoryCategory
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki