Nové Kódy úkolů do Časové Tabulky Práce :

Vážený člene personálu,
během posledních dní se do naší pozornosti dostalo, že mnoho z vás vyplňuje v časové tabulce práce velká množství hodnoty "Různý neproduktivní čas" ( Kód 5309 ).
Pro naše oddělení není problém neproduktivní čas, ale co je problémem je že nevíme co děláte ve svém neproduktivním čase.
Nově nainstalovaný "Finanční Systém Výdajů Podle Aktivit" vyžaduje přesnější informace k dosažení cíle.
Přiložená tabulka nových kódu umožňuje nezávazně zvolit rozšířený kód práce. Sestavena byla podle našich pozorování chování zaměstnanců.
Tyto kódy vám umožní přesněji specifikovat co jste dělali během vašeho neproduktivního času.
Prosím začněte je ihned používat a dejte nám vědet v případě jakýchkoliv problémů, se kterými se setkáte.

Mnoho díků.
Finanční Odd.

Rozšířené Kódy Práce:
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki