DHT sice bývá označováno jako "decentralizovaný BitTorrent" ale není to úplná pravda alespoň v této fázi jejího vývoje.
DHT nepracuje se samotným BitTorrent protokolem jen přidává vrstvu která pomáhá při distribuci v případě že tracker je nedostupný
jenže když uploaduješ pomocí DHT tak se to neposílá trackeru - aspoň nekteří klienti. Jiní zase posílají i to co uploadnou přes DHT čímž na trackeru podvádí.

DHT taky nemůže použít pasiv pro první seed, protože se na něj nespojí ostatní peerové. Ať už aktivové nebo pasivové


Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki