Forward portu je nastavení routeru (brány) tak, aby při přístupu z internetu na IP adresu routeru se zadáním správného portu směroval packety na váš počítač.
Například vám provider (poskytovatel vašeho připojení) nastaví forward portu na port 50000. Veřejná IP adresa routeru bude např. 82.7.252.107.
Pokud potom někdo z internetu bude směrovat packet na 82.7.252.107:50000, router zařídí, aby tento packet dorazil na váš počítač.

Bližší informace a případné nastavení forwardu, pokud máte přístup do nastavení routeru je na adrese:

http://www.sdileni.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005051301

Další info taky u NAT


Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki