Kvalita Videa

Kvalita videa závisí od spôsobu akým bol súbor vytvorený. Môže sa pohybovať od zlej kvality filmu natočeného v kine (tzv. CAM) až po veľmi dobrú DVD kvalitu. Pri uploade torrentu máte k dispozícii nasledujúce možnosti:DVD-Rip
Kópia klasického DVD, pričom bola kompresiou znížená kvalita obrazu a zvuku, aby sa film zmestil na jedno (alebo viac) CD.
Súbor zvykne mať koncovku .avi a je použitý DivX alebo XviD kódek. Kvalita je väčšinou veľmi dobrá.

VCD/SVCD
VCD (VideoCD) je založené na formáte mpeg1, pričom má konštantný dátový tok 1150kbit a rozlíšenie 352x240 (NTCS). Veľkosť sa častejšie udáva v minútach ako v MB. Kvalita je slabšia.
SVCD (SuperVideoCD) je založené na formáte mpeg2 (rovnako ako DVD), pričom má premenlivý dátový tok 2500kbit a rozlíšenie 480x480 (NTCS), ktoré je pri prehrávaní dekomprimované na pomer strán 4:3. Kvalita je lepšia ako pri VCD.

DVD
Kópia klasického DVD. Väčšinou je znížená kvalita obrazu a zvuku a/alebo je odstránené menu, bonusy, niektoré zvukove stopy a titulky, aby sa výsledný súbor (s koncovkou .img, .bin atď.), respektíve súbory (.VOB) zmestil na jednovrstvové DVD (označované aj DVD5). Niekedy sa objaví kópia 1:1, pri ktorej je kvalita aj obsah totožný s originálom. Na zníženie kvality alebo odstránenie nepotrebných častí DVD sa zvykne používať program DVD Shrink. Kvalita je přijatelná (lepšia ako pri DvdRip-e). Ovšem na filmy delší než 2 hodiny Shrink nestačí. Nejlepší kodér na tyto filmy je Cinema Craft Encoder SP (CCE) spolu např. s DVD2DVD-R.

Kino-Rip (TeleSync)
TeleSync (TS) je podobne ako CAM vytvorený pomocou digitálnej kamery priamo v kine. Zdroj zvuku je v tomto prípade sluchátkový výstup, ktorý je v niektorých kinách vyvedený do sedadla. Kvalita obrazu je horšia, zvuk je celkom kvalitný.

Kamera
Video natočené domácou kamerou. Grabované z analógovej pásky alebo priamo natočené digitálnou kamerou.

Jiná (upřesnit v popisu)
Ak vám nevyhovuje ani jedna z horeuvedených kategórii, zvoľte túto a do políčka Jméno Torrentu napíšte meno_torrentu.skratka, napríklad Crash.TC
Skratku si vyberte z nasledujúcich:

Vytvorený podobne ako TeleSync pomocou digitálnej kamery priamo v kine. V tomto prípade je zvuk zaznamenávaný mikrofónom, ktorý je priamo na kamere. Kvalita obrazu aj zvuku je väčšinou veľmi zlá.
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.CAM

Ešte pred uvedením filmu do kín sa do obehu dostáva tzv. SCREENER (SCR). je určený pre rôzne organizácie ako propagačný materiál (napríklad pre členov Oscarovej poroty). SCREENER väčšinou obsahuje tzv. ticket (nápis, ktorý sa občas objaví v spodnej časti obrazovky a upozorňuje diváka na zákaz vytvárania pirátskych kópií). Niekedy sú určité časti filmu čiernobiele (len na krátky okamih). Pomer strán býva 4:3, tzv. FullScreen (iba niekedy 16:9) a zdrojom je VHS kazeta. Kvalita je horšia.
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.SCR

V princípe je DVD SCREENER (DVD-SCR) to isté ako SCREENER, ale zdrojom nie je VHS kazeta, ale DVD. Obraz býva širokouhlý (16:9). Kvalita je väčšinou veľmi dobrá (na úrovni DvdRip-u).
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.DVD-SCR

TELECINE (TC) je prístroj, ktorý nasníma film priamo z filmových kotúčov. Pomer strán zvykne byť 4:3. Kvalita je dobrá (záleží na type použitého prístroja).
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.TC

Zväčša je používaný na seriály alebo dokumenty, ktoré sú zaznamenané pomocou PCI televíznej karty s analógovým príjmom. (pozri tiež DvbRip). Kvalita je horšia (záleží na type použitej PCI karty a kvalite TV signálu).
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.TV-Rip

Princíp podobný ako pri TvRip-e. Zdrojom je napríklad PCI televízna karta, ktorá je schopná prijímať digitálne vysielanie (DVB). Kvalita je lepšia ako TvRip-e (niekedy môže dosiahnuť kvalitu ako DvdRip-u).
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.DVB-Rip

Zdrojom je klasická VHS kazeta. Pomer strán je skoro vždy 4:3. Kvalita je podpriemerná.
Vzorové Jméno Torrentu: meno_torrentu.VHS-RipZdroj: http://www.warezblog.net/?p=8 a http://www.vcdquality.com/index.php?page=faq
Technické parametry videa můžete zjistit například prográmkem MediaInfo -> http://topicovo.net/pics/MediaInfo_Topicovo.zip
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki