Po uploadování torrentu na tracker, se vám u tohoto torrentu nebude ihned započítávat ratio, dokud ho někdo nestáhne celý. Na to aby se vám započítal upload je potřeba odseedovat jednu kompletní kopii torrentu (tzn. že číslo počet stažení v detailech torrentu musí být alespoň 1). Poté se již upload započítává průběžně.

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki