Projekty uživatelů topičovo.NET


Projektem se rozumí soubor informací na fóru a shodně zaměřených torrentů mapující určitou oblast, ať už zájmovou nebo žánrovou. Každý projekt zaštiťuje konkrétní skupina, avšak přispívat do projektu informacemi na fóru nebo uploadnutými torrenty může po předchozí domluvě kdokoliv.

Projekt musí mít tyto náležitosti :
Zvýhodnění projektů : (NOVINKA)
Jako poděkování a podpora tvůrcům projektů je pro torrenty zařazené do některého z projektů zavedeno ratiové zvýhodnění, a to tak že:
- původnímu uploaderovi se běžným způsobem započítává upload (tj. veškerá odeslaná data)
- ostatním peerům se nezapočítává ani upload ani download (tzn. že torrenty zařazené jako projekt nemají vliv na jejich ratio)

(nic z výše uvedeného neplatí pro DEMOusery)Momentálně sem patří :

Kategorie
CategoryProjekty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki