Ratio je poměr upload/download (množství odeslaných/množství přijatých dat) vázaný k vašemu účtu (unikátnímu Passkey) na Topicovo.net Topičovo.net.

Na Topicovo.net Topičovo.net platí RatioLimity.

Ratio lze zvednout jen a pouze pomocí uploadu dat ( Pozor na Topicovo.net Topičovo.net je zavedena opožděná aktualizace ratia )
Urychlit růst ratia lze i uploadem noveho torrent souboru na tracker. Než tak ale učiníte přečtete si Pravidla Topičovo.net.

Kategorie
CategoryTechnical
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki