Ratio limit je číselná hodnota udavající jakou minimální hodnotu ratia si musíte udržet, aby nedošlo k žádnému omezení vašeho účtu.
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je vám zablokována možnost stahování po dobu, než si seedem zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.

Každý uživatel topičovo.NET má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.

Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém vytváření vlastního ratio limitu :
Aktuální informace o výši vašeho ratio limitu a počtu bonusů za upload nejdete ve svém profilu na trackeru.Pro DEMO uživatele neboli demousery platí následující pevné ratio limity :
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své ratio musí udržovat v následující minimální výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat : Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je zablokována možnost stahování po dobu, než si seedem zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.


Kategorie
CategoryTechnical
There are 7 comments on this page. [Show comments]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki