Revision history for RatioLimity


Revision [2190]

Last edited on 2009-04-17 15:10:27 by FrikuliN
Additions:
**Každý uživatel topičovo.NET má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.**
Deletions:
**Každý uživatel BRTtrackeru má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.**


Revision [1387]

Edited on 2006-12-19 19:19:01 by TorR
Additions:
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu, pokud máte tedy 9 bonusových bodů a uploudnete další torrent změní se vám ratio limit např. z 0.7 na 0.6 a počet bonusových bodů nastaví na 0
Deletions:
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu, pokud máte tedy 9 bonusových bodů a uploudnete další torren změní se vám ratio limit např. z 0.7 na 0.6 a počet bonusových bodů nastaví na 0


Revision [1386]

Edited on 2006-12-19 19:18:41 by TorR
Additions:
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu, pokud máte tedy 9 bonusových bodů a uploudnete další torren změní se vám ratio limit např. z 0.7 na 0.6 a počet bonusových bodů nastaví na 0
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte, pokud máte zrovna 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.6 na 0.7) a počet bonusových bodů nastaví na 9
Deletions:
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu (tedy např. z 0.7 na 0.6)
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte
- pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5) a vrátí zpět 10 (respektivě po odečtu 9) bonusových bodů


Revision [1385]

Edited on 2006-12-19 19:13:13 by PlamenAK
Additions:
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte
- pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5) a vrátí zpět 10 (respektivě po odečtu 9) bonusových bodů
Deletions:
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte, pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5)


Revision [1271]

Edited on 2006-10-29 21:57:03 by TorR
Additions:
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v následující minimální výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :
Deletions:
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v naásledující minimální výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :


Revision [1270]

Edited on 2006-10-29 21:55:44 by TorR
Additions:
- tento cyklus se neustále opakuje, vždy po nasbírání 10 bonusů se vám sníží ratio o jednu desetinu
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte, pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5)
Deletions:
- tento cyklus se neustále opakuje, vždy po nasbírání 10 bonusů se vám sníží ratio o jednu desteinu
- na konci každého týdne se vám jeden bonusový bod odečte, pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5)


Revision [1268]

Edited on 2006-10-29 21:53:06 by TorR
Additions:
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je vám zablokována možnost stahování po dobu, než si [[Seed seedem]] zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.
Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém vytváření vlastního ratio limitu :
- každý nový uživatel má nastaven ratio limit na počáteční hodnotu 0.7
- za každý uploadovaný torrent u kterého dojde alespoň k jednomu kompletnímu odseedování se vám přičte 1 bonusový bod za upload
- tento cyklus se neustále opakuje, vždy po nasbírání 10 bonusů se vám sníží ratio o jednu desteinu
- na konci každého týdne se vám jeden bonusový bod odečte, pokud máte 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.4 na 0.5)
- minimální hodnota ratio limitu které lze dosáhnout je 0.1, maximální 0.7
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v naásledující minimální výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :
Deletions:
Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém vytváření ratio limitů :
- každý nový i stávající uživatel má nastaven ratio limit na počáteční hodnotu 0.7
- za každý uploadovaný torrent u kterého dojde alespoň k jednomu kompletnímu odseedování získává 1 bonusový bod za upload
- tento cyklus se neustále opakuje az po dosažení hodnoty ratio limitu 0.0
- ... ?
//(tento zcela jedinečný systém upltňování ratia prochází ještě laděním a dalším vývojem, ratio limity budou v závislosti na čase nebo na počtu stažených torrentů i narůstat na původní hodnotu, jakým způsobem bude jěště upřesněno)//

musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v naásledující výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :


Revision [1244]

Edited on 2006-10-24 22:23:16 by TorR
Additions:
Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém vytváření ratio limitů :
Deletions:
Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém nastavení ratio limitů :


Revision [1243]

Edited on 2006-10-24 21:02:20 by TorR
Additions:
**Každý uživatel BRTtrackeru má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.**
**Pro DEMO uživatele** neboli [[demouser]]y **platí následující pevné ratio limity** :
Deletions:
Každý uživatel BRTtrackeru má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.
Pro DEMO uživatele neboli [[demouser]]y platí následující **pevné ratio limity** :


Revision [1242]

Edited on 2006-10-24 20:52:51 by TorR
Additions:
[[Ratio]] limit je číselná hodnota udavající jakou minimální hodnotu [[ratio ratia]] si musíte udržet, aby nedošlo k žádnému omezení vašeho účtu.
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je zablokována možnost stahování po dobu, než si [[Seed seedem]] zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.
Každý uživatel BRTtrackeru má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.
Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém nastavení ratio limitů :
- každý nový i stávající uživatel má nastaven ratio limit na počáteční hodnotu 0.7
- za každý uploadovaný torrent u kterého dojde alespoň k jednomu kompletnímu odseedování získává 1 bonusový bod za upload
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu (tedy např. z 0.7 na 0.6)
- tento cyklus se neustále opakuje az po dosažení hodnoty ratio limitu 0.0
- ... ?
//(tento zcela jedinečný systém upltňování ratia prochází ještě laděním a dalším vývojem, ratio limity budou v závislosti na čase nebo na počtu stažených torrentů i narůstat na původní hodnotu, jakým způsobem bude jěště upřesněno)//

Aktuální informace o výši vašeho ratio limitu a počtu bonusů za upload nejdete ve svém profilu na trackeru.
----
Pro DEMO uživatele neboli [[demouser]]y platí následující **pevné ratio limity** :
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v naásledující výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :
- 0.3 pro download > 1GB
- 0.5 pro download > 3GB
- 0.7 pro download > 5GB
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je zablokována možnost stahování po dobu, než si [[Seed seedem]] zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.
----
Deletions:
Ratio limity jsou pravidla ve vztahu [[Ratio ratia]] a celkového množství stažených dat:
Momentálně je ratio pro full usery vypnuto
Pro DEMO uživatele neboli [[demouser]]y platí následující ratio limity :
musi vytvořit upload min 700 MB, pak až je možné začít stahovat
0.3 pro download > 1GB
0.5 pro download > 3GB
0.7 pro download > 5GB
Pokud daný limit nesplňujete je zablokována možnost stahování po dobu než se [[Seed seedem]] zvedne tato hodnota nad požadovaný limit...


Additions:
Pro DEMO uživatele neboli [[demouser]]y platí následující ratio limity :
Deletions:
Pro [[DEMO uživatele]] platí následující ratio limity :


Additions:
Pro [[DEMO uživatele]] platí následující ratio limity :
Deletions:
Pro [[DEMO]] uživatele platí následující ratio limity :


Additions:
Momentálně je ratio pro full usery vypnuto
Pro [[DEMO]] uživatele platí následující ratio limity :
musi vytvořit upload min 700 MB, pak až je možné začít stahovat
0.3 pro download > 1GB
0.5 pro download > 3GB
0.7 pro download > 5GB
Deletions:
Momentálně je ratio vypnuto
// 0-320MB - bez omezení, [[Ratio ratio]] se nekontroluje //
// 320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.1 //
// 768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3 //
// 1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5 //


Revision [471]

Edited on 2006-04-06 08:43:27 by RattuS
Additions:
Momentálně je ratio vypnuto
// 0-320MB - bez omezení, [[Ratio ratio]] se nekontroluje //
// 320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.1 //
// 768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3 //
// 1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5 //
Deletions:
0-320MB - bez omezení, [[Ratio ratio]] se nekontroluje
320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.1
768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3
1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5


Revision [407]

Edited on 2006-02-17 23:40:00 by RattuS
Additions:
320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.1
768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3
1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5
Deletions:
320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3
768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5
1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.7


Revision [266]

Edited on 2005-09-28 11:02:27 by RattuS
Additions:
Ratio limity jsou pravidla ve vztahu [[Ratio ratia]] a celkového množství stažených dat:
Deletions:
Ratio limity jsou pravidla ve vztahu [[Ratio ratia]] a množství stažených dat:


Revision [123]

Edited on 2005-08-12 20:40:48 by RattuS
Additions:
Ratio limity jsou pravidla ve vztahu [[Ratio ratia]] a množství stažených dat:
0-320MB - bez omezení, [[Ratio ratio]] se nekontroluje
320-768MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.3
768-1024MB - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.5
1GB+ - pro stahování je třeba mít [[Ratio ratio]] minimálně 0.7
Pokud daný limit nesplňujete je zablokována možnost stahování po dobu než se [[Seed seedem]] zvedne tato hodnota nad požadovaný limit...
Deletions:
Ratio limity jsou pravidla ve vztahu ratia a množství stažených dat:
0-320MB - bez omezení, ratio se nekontroluje
320-768MB - pro stahování je třeba mít ratio minimálně 0.3
768-1024MB - pro stahování je třeba mít ratio minimálně 0.5
1GB+ - pro stahování je třeba mít ratio minimálně 0.7
Pokud daný limit nesplňujete je zablokována možnost stahování po dobu než se seedem zvedne tato hodnota nad požadovaný limit...


Revision [91]

Edited on 2005-08-12 16:44:28 by CyneBeald
Additions:
==Kategorie==
CategoryTechnical


Revision [86]

The oldest known version of this page was created on 2005-08-12 16:41:39 by CyneBeald
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki