Wiki source for RatioLimity


Show raw source

[[Ratio]] limit je číselná hodnota udavající jakou minimální hodnotu [[ratio ratia]] si musíte udržet, aby nedošlo k žádnému omezení vašeho účtu.
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je vám zablokována možnost stahování po dobu, než si [[Seed seedem]] zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.

**Každý uživatel topičovo.NET má možnost si sám ovlivnit výši svého ratio limitu.**

Pro registrované uživatele trackeru neboli fullusery platí následující systém vytváření vlastního ratio limitu :
- každý nový uživatel má nastaven ratio limit na počáteční hodnotu 0.7
- za každý uploadovaný torrent u kterého dojde alespoň k jednomu kompletnímu odseedování se vám přičte 1 bonusový bod za upload
- po nasbírání 10-ti bonusů za upload se vám ratio limit sníží o jednu desetinu, pokud máte tedy 9 bonusových bodů a uploudnete další torrent změní se vám ratio limit např. z 0.7 na 0.6 a počet bonusových bodů nastaví na 0
- tento cyklus se neustále opakuje, vždy po nasbírání 10 bonusů se vám sníží ratio o jednu desetinu
- na konci každého týdne se vám naopak jeden bonusový bod odečte, pokud máte zrovna 0 bonusových bodů, zvýší se vám ratio limit o jednu desetinu (tedy např z 0.6 na 0.7) a počet bonusových bodů nastaví na 9
- minimální hodnota ratio limitu které lze dosáhnout je 0.1, maximální 0.7

Aktuální informace o výši vašeho ratio limitu a počtu bonusů za upload nejdete ve svém profilu na trackeru.

----

**Pro DEMO uživatele** neboli [[demouser]]y **platí následující pevné ratio limity** :
musi vytvořit upload min. 700 MB, pak až je možné začít stahovat data, nasledně své [[ratio]] musí udržovat v následující minimální výši ve vztahu k cekovému staženému množství dat :
- 0.3 pro download > 1GB
- 0.5 pro download > 3GB
- 0.7 pro download > 5GB
Pokud daný limit nesplňujete (tj. vaše ratio je nižší než ratio limit) je zablokována možnost stahování po dobu, než si [[Seed seedem]] zvednete hodnotu vašeho ratia nad požadovaný limit.

----
==Kategorie==
CategoryTechnical
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki