Super-seed (super-distribuce) je algoritmus vyvinutý pro pomoc prvotnímu seedu, který má nízkou odchozí rychlost, uploadnout velký torrent. Snižuje množství dat, která musí být odeslána než vznikne další seed.


Technicky:


Pokud seed využívá „Super-seed mód”, maskuje se jako leech, který zatím nestáhl žádná data.

Jakmile se připojí klient, je informován, že seed už stáhl nějaký díl - díl, který ještě nikomu neodeslal. Jestliže již byly všechny díly odeslány, informuje o nejméně se vyskytujícím dílu. Tím donutí klienta stáhnout pouze tento díl.

Po stažení daného dílu, je klient informován o nějakém dalším dílu, který ještě nebyl odeslán. Tím pádem nemá klient u seeda přístup k jakémukoliv jinému dílu, a proto nebude seed plýtvat odchozí rychlostí.

Tato metoda má vysokou efektivitu seedování, protože klienti stahují od seeda pouze nejméně se vyskytující data, a tím se u něj redukuje odesílání redundantních dat a také se omezuje množství dat, odeslaných leechům, kteří neposílají data dále. (Většina klientů v superseed módu nepošle jinému klientu další díl, dokud neuvidí díl, který mu poslal dříve u více klientů. Tím kontrolují, že odeslaná data se dostanou i k ostatním.)

Při obyčejném seedu se běžně odešle 150% až 200% celkové velikosti torrentu, než vznikne další seed. Avšak při seedu velkého torrentu jedním klientem v super-seed módu se tak může stát už po odeslání 105% dat. To znamená zvýšení efektivity o proti obyčejnému seedu až o 200%.Super-seed mód se doporučuje pouze pro prvotní seed (re-seed) daných dat.
Kdyby byl využit při distribuci dat, která je možno získat jinde, může znemožnit leechům dokončit stažení dat, která již mají částečně stažena z jiného zdroje.

Zdroj: dokumentace klienta BitTornado

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki