Upload je množství dat které od vás ostatní stáhnou. Tracker započítává jednak kolik dat jste stáhli na jednom torrentu, a dále započítává celkové množství stažených dat, ze kterého se počítá Ratio. Upload se vám nezapočítává okamžitě, ale funguje opožděná aktualizace ratia.

Upload může být na topicovo.net topičovo.NET také navýšen o dar jiného usera. Ten se vám tímto může například revanžovat za nějaká opravdu dobrá data apod.

Kategorie
CategoryTechnical
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki