Volný torrent


Volný torrent je torrent u kterého se nepočítá stahujícím download, ani se nepřičítá upload uploaderům.

Volný torrent může vytvořit každý uživatel při uploadu torrentu zaškrtnutím volby "Volný torrent".

Poznámka - Volné stahování neplatí pro DEMO uživatele. Těm se počítá download běžným způsobem.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki