Žádosti


Tabulka Žádosti slouží pro vytvoření poptávky po datech.

Přístup do tabulky je z hlavního MENU na trackeru, nebo přímo z vašeho PROFILu, kde také vydíte číslo v závorce udávající počet žádostí, ktré jste vytvořil nebo ke kterým jste se připojil. Ve vašem profilu je rovněž odkaz pro vytvoření nové žádosti.

Tabulka žádosti

Žádosti v tabulce můžete prohledávat fulltextem ve Jménech žádostí s možností filtrování podle Kategorií.
Žádosti v tabulce můžete řadit vzestupně (^) nebo sestupně (v) kliknutím na příslušnou značku v záhlaví tabulky, a to podle : Kliknutím na Jméno žádosti se vám zobrazí Detail žádosti (u Splněých žádostí se pak v Detailu žádosti zobrazí přímo aktivní odkaz na příslušný torrent soubor).
Kliknutím na počet hlasů [X] u konkrétní žádosti se vám zobrazí seznam hlasujících (včetně autora).
Kliknutím na nick autora žádosti se vám zobrazí profil autora žádosti.

Vytvoření nové žádosti

  1. zkontrolujte zda se požadovaná data na trackeru nebo v tabulce žádostí již nenachází, pokud zjistíte, že žádost o shodná data je již vytvořena pouze se k ní připojte (viz dále)
  2. klikněte na odkaz [Nová žádost] ve vašem PROFILU, zobrazí se vám tabulka pro vytvoření Žádosti
  3. zvolte Kategorii, vyplňte Jméno žádosti (jméno žádosti by mělo odpovídat názvu budoucího torrent souboru), vyplňte Popis žádosti (zde můžete volnou formou více konkretizovat svůj požadavek)
  4. klikněte na tl. Pošli a žádost se automaticky přidá do tabulky Žádosti

Smazat nebo editovat žádost může pouze autor žádosti.
Ke každé již existující žádosti můžete v detailu žádosti připojit svůj komentář

Připojení hlasu k existující žádosti

Připojit svůj hlas k žádosti můžete v Detailu žádosti

Splnění žádosti - upload torrentu

Žádost splníte uploadem souboru ukazujícího na požadovaná data.

A/ upload torrentu přímo z tabulky žádosti
Klikněte na odkaz [-Splnit-] v tabulce Žádostí a dále pokračujte podle Pravidel pro upload torrentů
Po uploadu torrentu se Žádost označí jako vyřízená :
B/ provázání již existujícího torrentu na tabulku Žádosti
Pokud zjistíte, že torrent, který jste uplodovali na tracker je v tabulce Žádosti, kontaktujte autora příslušné žádosti a požádejte ho aby provázal svoji žádost s vaším torrentem (žádost tak bude označena jako splněná).
Autor žádosti může u své žádosti v Detailu žádosti vybrat již existující torrent, se kterým chce žádost provázat (a označit ji tak za splněnou).

TIP : pokud jsi např. před uploadem (splněním žádosti) nejste něčím jisti, využijte aktivního linku na autora žádosti a problém s ním konzultujte
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki