Wiki source for Admini


Show raw source

Admini jsou administrátoři [[BRTracker topičovo.NET]], starají se vám aby všechno fungovalo co možná nejlépe.

Momentální administrátoři :
[[RattuS Rattus]] {{image url="http://topicovo.net/phpBB2/images/avatars/2129059757444666c3a9597.gif" title="Rattus"}}
---
[[CyneBeald Cynebeald]] {{image url="http://www.hofyland.cz/ikona/cynebeald.gif" title="Cynebeald"}}
---
garionseda {{image url="http://topicovo.net/phpBB2/images/avatars/58691003644057ab66fc83.jpg" title="garionseda"}}
---
gnat
---
[[KonopaskovaMaruna MarieKonopaskova]] {{image url="http://topicovo.net/phpBB2/images/avatars/1774954149451a2e999abe8.gif" title="MarieKonopaskova"}}
---
[[TorR torr]] {{image url="http://topicovo.net/phpBB2/images/avatars/887834864477a58da112fa.gif" title="torr"}}
---
[[TurMcDonnel TurMcDonnel]] {{image url="http://topicovo.net/phpBB2/images/avatars/14778724004779e6446a0a9.gif" title="TurMcDonnel"}}
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki