Ban, neboli zákaz vstupu na tracker vám za porušení pravidel může udělit nekdo z adminů. V zásadě jsou dva typy banu:

Permanentní ban - za hrubé porušení pravidel trackeru.

Dočasný ban - jako výstraha za méně závažné porušení pravidel (například duplicity).
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki