Audio kvalita neboli Bitrate


Bitrate (většinou v kbps, neboli tisícich bitů za vteřinu) zjednodušeně řešeno vyjadřuje kvalitu zvuku nebo videa. Čím větší bitrate, tím větší soubor a tím větší kvalita. Nekomprimovaný stereo zvuk má asi 1378kbps.

Vzhledem k tomu že mnoho lidí preferuje vysokou kvalitu je povinnost na trackeru bitrate u hudby uvádět.

Kategorie
CategoryTechnical
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki