Diakritika, ASCI znaky a zviditelňovaní torrentuASCI znaky a zviditelňovaní torrentu


Netoleruje se žádná kumulace znaků sloužících pouze ke zviditelnění torrentu v seznamu (žádné okrasné závorkování, žádné šipky, žadné ASCI malovánky).

V prvé řadě rozlišujte:
Název = pod jakým názvem se zobrazuje torrent v seznamu torrentu na hlavní stránce - VERZÁLKY NE, diakritika je možná.
Soubor = jméno souboru s příponou .torrent - DIAKRITIKA NE, velká písmena tolerovatelná ale nedoporučená
Stáhne se jako = hlavní adresář (pokud je v torrentu více souborů) nebo název souboru - DIAKRITIKA NE, VIDEO_TS NE, velká písmena tolerovatelná ale nedoporučená

Příklady názvů:
NÁZEV TORRENTU - verzálky - BAN
Název Torrentu - kapitálky - SPRÁVNĚ
název torrentu - mínusky - ŠPATNĚ, ale tolerovatelné
Stáhne se jako: VIDEO_TS - BAN v jakékoliv velikosti písmen. Není snad třeba uvádět, co se stane, když takovéto torrenty se budou stahovat dva a více. Nejlepším názvem adresáře (pokud je v torrentu více souborů) nebo souboru je název samotné věci, samozřejmě bez diakritiky.


Diakritika


Existuje vícero způsobů, jak dostát pravidlu o diakritice za dost a přitom i nadále si ponechat svá data ve složkách s tolik oblibenou diakritikou. Jednoduchý postup při tvorbě uploadu:

1. Zkopírovat název složky včetně diakritiky CTRL+C.
2. Odstranit diakritiku.
3. Vytvořit z této očistěné složky .torrent soubor.
4. Uploadovat .torrent soubor na tracker.
5. Přejmenovat složku na původní název CTRL+V.
6. Při zpětném stažení .torrent souboru do klienta, zadat cestu do složky s diakritikou a nechat proběhnout TTH kontrolu.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki