IRC

Internet Relay Chat IRC je praotec chatu a zároveň jeho nejvyspělejší a nejefektivnější podoba.
Je to základní komunikační kanál pro uživatele topičovo.NET. Pro používání IRC je potřeba mít:
  1. vhodného klienta
  2. klienta správně nastavit
IRC server s místností topičovo.NET má adresu jitrnice.no-ip.org a poté je potřeba vstoupit do místnosti #laminec. Kromě adresy serveru a názvu kanálu ještě budete potřebovat přezdivku neboli nick. Můžete být připojeni na více serverů i více kanálů.
Pokud je vše správně a vstoupíte do místnosti, nezapomeňte pozdravit.
Sepsáno s použitím stránek http://www.irc.cz/
Na irc serveru se nachází Bot soudruh Ransdorf


Co je to IRC bot?

IRC bot je program, který je na IRC kanálu po celých 24 hodin dne. Chová se jako normální uživatel v kanále, ale většinou je nečinný, dokud není volán za účelem provedení nějaké funkce. Bot může skvěle přispět ke stabilitě kanálu ochranou před takeovery, otravy a poskytuje rovněž hlavní umístění seznamu operátorů kanálu a opuje tyto lidi, když do kanálu přijdou. Může také provádět mnoho dalších užitečných funkcí, jako třeba logování událostí v kanále, poskytování často požadovaných informací a dokonce i textové hry. IRC boti jsou především důležití v IRC sítích bez služeb registrace kanálů, jako jsou třeba EFnet a IRCnet a v sítích, které vyžadují k registraci kanálu některé přepoklady, jako třeba Undernet. V těchto sítích je bezproblémový chod kanálu bez nějakého IRC bota většinou téměř nemožný.

Něco málo základních příkazů

Rozšířené příkazy

Informace doplněny z www.ircnet.cz. To co se Vám bude zobrazovat jako odpovědi obvykle najdete v okně serveru (topičovo.NET) a ne přímo na kanálu (#laminec)

Příkazy pro soudruha Ransdorfa
Co je zakázáno ?
Flood - jde o nekontrolované posílání "nesmyslů" ať už na kanál nebo přímo na konkrétní nickname. Proti tomuto je částečná ochrana již na IRC serveru, který takovéhoto uživatele po odeslání přílišného množství požadavků za určitý interval prostě odpojí .

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki