ImageGrabber II

je free program na vytvořní sreenshotů z videosouborů
Jeho použití je vhodné zejmena pro upload torrentu na topičovo.NET v kategoriích Film a TV

ImageGrabber II

Postup vytvoření screenshotu

Spusťte ImageGrabberII
File - Open File
Vyberte zvolený video soubor, počkejte až se objeví v okně programu.
Jsou dvě možnosti jak nasnímat screen. Automaticky nebo ručně.
Automaticky :
Klikněte na ikonu male obrazovky hned vedle toho červeného čtverečku.
Vyskočí na vas okno kde je doporučeno zadat do políčka "Number of Frames" hodnotu 6.
Pokud zadáte víc jest zde značný předpoklad že vámi vytvořený screen bude příliš velký pro použití jako obrázek k torrentu na BRtrackeru
Dejte File - Save File
Veškerá nastavení můžete ponechat v defaultu kromě :
Columns - zde zadejte do kolonky číslici 3, eventuelně 2

Výsledek by měl vypadat asi takto

ImageGrabber II

Ručně :
Screenshoty je možno pochopitelně vytvářet i ručně dle vámi vybraných snímků.
K ručnímu vybrání použijte poslední ikonu v řadě vedle ikony obrazovky + posuvník.
Následný postup uložení je naprosto stejný.

Jednotlivá "políčka" filmu jest možno mazat nebo upravovat na časové ose ručně při obou metodách pravým klikem na danné políčko filmu.

Ke stáhnutí na: http://tlustaberta.iglu.cz/ig.zip

Kategorie
CategoryTechnical
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki