Seed stejných dat na více Trackerech současně


Pokud chcete seedovat data na více Trackerech současně, musíte použít pro topičovo.NET vlastní .torrent soubor.
Zakázáno je slučovat announce z více trackeru v jednom .torrent souboru (tzn. seed na dva a více Trackeru zároveň v jednom .torrent souboru z jedněch dat současně) - došlo by k tím k nepřesnostem ve statistikách a zveřejnění passkeye který je v .torrent souboru obsažen a tím umožnění přístupu neregistrovaným uživatelům.

Existuje několik způsobu jak toto ošetřit.
návod na vytvoření .torrent souboru v µTorrent zde: http://www.utorrent.cz/help/torrent.php

S tím, že i když Trackery nepouživají PID/passkey, je potřeba vždy pro každý z nich vytvořit samostatný .torrent soubor. A aby je µTorrent při uploadu a následném stažení zpět do klienta nesloučil do jednoho, stačí aby měly rozdílný HASH. Lze to udělat například tak, že do složky s danými daty se při tvorbě druhého .torrent souboru vloží navíc nějaký další soubor třeba .txt s pár kB.

Nebo pokud je dost místa na HDD úplně nejednodušší cestou jsou dvě složky a dva vytvořené .torrent soubory s trochu pozměněným názvem.

Další možností, určenou pro zkušenější uživatele, je tzv. změna Piece Size při tvorbě dalšího .torrent souboru ze stejných dat. Informace o doporučovaných velikostech Piece Size lze najít na webu (http://www.azureuswiki.com/index.php/Torrent_Piece_Size) a příslušných fórech. Tato volba ovšem vyžaduje, aby uživatel opravdu věděl co dělá, neboť nesprávnou volbou při změně Piece Size může dojít např. k velkému zatížení RAM a CPU v důsledku velkého množství Number of pieces u takovéhoto stahovaného .torrent souboru.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki