Torrent je soubor, který nese informace o sdílených datech (kolik je to dílů, kolik souborů, jaká je announce apod.) a slouží bittorrent klientu. Ten na jeho základě kontaktuje příslušný tracker.

Torrent soubor se vytváří pomocí vašeho oblíbeného bittorrent klienta a nahrává se na tracker.
Torrenty jsou jediná data, která se na trackeru nachází.Kategorie
CategoryTechnical


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki